יום שני, 24 באפריל 2017

חודש ניסן: אחדות ושונות

החברה בה אנו חיים הינה חברה הטרוגנית המורכבת מיחידים ומקבוצות השונים אלה מאלה בצורכיהם, באמונותיהם, בהשקפת עולמם, בתרבותם ובזהות הקבוצה אליה הם משתייכים.
יחידים וקבוצות אלה המרכיבים את החברה נדרשים לחבור זה לזה ולפעול יחד תוך גיוס הכוחות לצורך השגת מטרותיהם המשותפות.
אולם חברה הטרוגנית ורבת גוונים תתקשה לתפקד ביעילות ללא טיפוחה של אחדות הלבבות הנשענת על מתן לגיטימציה לייחודיות האחר.
יש לזכור כי בטיפוחה של האחדות אין הכוונה ליצירת אחידות, אלא להתחברות יחד, לשיתוף פעולה וליצירת הסכמות ביחס למטרות המשותפות וביחס לדרכים להשגתן.
חברה הטרוגנית המאמינה ב"אחדות מתוך השוני" תחתור לביסוס האחדות תוך הכרה בשוני שבין חבריה, ובד בבד תפעל לאיתור המשותף והמחבר בין השונים.
מתן לגיטימציה לקיומם של צרכים, דעות, אמונות, שאיפות, כישורים ומנהגים שונים לצד שמירה על המאחד בין הגוונים השונים עשויים לעודד את הפרט להפנות את משאביו הייחודיים לטובת סביבתו על בסיס המכנה המשותף ביניהם.
עליכם לכתוב מה מיחד את כיתה ב' 3? במה אנו דומים?
ובמה אתה/ את מיוחדת משאר ילדי הכיתה?

יום שבת, 25 בפברואר 2017

חודש אדר - ערך החודש : נתינה

נתינה הינה מערכי היסוד בחברה המכירה בתרומתן של הסולידאריות והערבות ההדדית ללכידות חבריה ולביסוס יסודותיה.
חברה ערכית הדוגלת בנתינה לזולת ולסביבה מעודדת את חבריה לגלות אכפתיות וערנות לסובב; להושיט יד לאחר ולפעול למימוש צרכיו ולקידום רווחתו.
בטיפוח ערך הנתינה חשוב להתמקד בהיבטים החברתיים-ערכיים ובביטויי ההתנהגות הבאים:
מוען/נמען בנתינה: פרט המעניק לפרט, פרט לקבוצה, פרט לסביבה, קבוצה לפרט, קבוצה לקבוצה, קבוצה לסביבה.
סוגי נתינה: נתינה מוחשית, מופשטת, מילולית ובלתי מילולית המתבצעות באופן ישיר או עקיף.
שיקולי הדעת בנתינה: נתינה מושכלת המתחשבת בצרכים, ברגשות, ביכולות, במגבלות/אילוצים של המוען/נים  והנמען/נים.
השפעות הנתינה: נתינה המשפיעה על המוען/נים, על הנמען/נים ועל הסביבה הפיזית והאנושית בהיבטים רגשיים, חברתיים וקוגניטיביים.
לאחר שצפיתם בסרטון: עיגולים של שמחה שכתבה דסי רבינוביץ ז"ל
כתבו בתגובות אלו דברים ניתן לתת לאחרים כדי לשמח אותם.
בהצלחה ושתמיד נהיה בצד הנותן
מיכל♥

יום שבת, 4 בפברואר 2017

חודש שבט - ערך החודש אחריות

תלמידים יקרים!
חשוב לזכור כי "אחרי המעשים נמשכים הלבבות", כלומר: עשייה עשויה לעורר אכפתיות  ולהביא את האדם ממצב של "מוטלת עליו אחריות" ל"נוטל אחריות". לכן חשוב לעודד את ההתנסות בערך האחריות בתחומים מגוונים ובסביבות שונות.
לפניכם קישור ללוח שיתופי בשם לינואיט - linoit, עליכם ללחוץ עליו והגיבו בלוח המשותף, בו תצטרכו לכתוב מהי האחריות שלכם בבית ע"י בחירת פתקית אותה תוכלו לשנות לאיזה צבע שתבחרו וכן לכתוב בתוכה, כמו כן ניתן להוסיף רגשון.
בהצלחה
מיכל


יום שלישי, 3 בינואר 2017

חודש טבת- ערך החודש ניהול קונפליקטים


תלמידים חביבים!
בעקבות צפייה בסרטון, כתבו מה הייתה הבעיה וכיצד החיות פתרו אותה.
מה אתם חושבים על הפתרון של החיות?
בהצלחה,
מיכל

חודש כסלו - ערך החודש שונות

תלמידים יקרים!
חודש כסלו עוסק בנושא השונות, כל אחד הוא מיוחד, 
כתבו לאחר הצפייה בסרטון מה מיוחד בכם?
בהצלחה,
מיכל:)